Valpreventie

Een val van een oudere heeft vaak grote gevolgen. Bijna de helft van het aantal valongelukken gaat gepaard met letsel. Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie des te belangrijker. Om deze reden worden bij Topfysiotherapie Bart van Lith de valpreventietrainingen gegeven door een gediplomeerd ouderenspecialist en geriatrisch fysiotherapeut.


Behandelingen binnen pijler Fysiotherapie