Geriatrische Fysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de geriatriefysiotherapeut. Deze heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met complexe problematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson, al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom. De zeventigjarige die bij het tennissen een elleboogblessure oploopt, zal daarentegen bij een algemeen of een sportfysiotherapeut terecht komen. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang.

Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziekten worden aangemerkt, vallen de behandelingen in de meeste gevallen binnen de dekking van de zorgverzekering. Bij Topfysiotherapie Bart van Lith is ook de ouder wordende patiënt in vertrouwde handen.


Overige diensten binnen pijler Fysiotherapie

Fysiotherapie
• Fysiotherapie bij COPD
• Dry Needling
• Schroth therapie voor Scoliose
• Hand- en polstherapie
• Looptraining bij etalagebenen
• Ademhalingstherapie bij hyperventilatie
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
• Kinderbekkenfysiotherapie
Geriatrische Fysiotherapie
• Valpreventie
Sportfysiotherapie