Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Het is een specifieke methode van onderzoeken en behandelen die zeer geschikt is bij pijn en bewegingsklachten die voortkomen uit de wervelkolom. Vaak gaat het om duidelijke pijnklachten in de rug, nek, schouder of heup. Soms gaat het om vage pijn of tintelingen in armen, benen, borst of hoofd. Ook hoofdpijn, duizeligheid, slikklachten, pijn op de borst of tussen de ribben kunnen het gevolg zijn van een blokkering in de beweging. Dan is het goed als u een manueel therapeut raadpleegt.

De behandeling bestaat uit mobilisatie- en, of manipulatietechnieken van het gewricht. Het effect van manuele therapie is vaak direct merkbaar voor de patiënt.

De manueel therapeuten van Topfysiotherapie Bart van Lith zijn zeer kundig; al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe de specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak is er dus duidelijkheid over de verdere behandeling.


Overige diensten binnen pijler Fysiotherapie

Fysiotherapie
• Fysiotherapie bij COPD
• Dry Needling
• Schroth therapie voor Scoliose
• Hand- en polstherapie
• Looptraining bij etalagebenen
• Ademhalingstherapie bij hyperventilatie
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
• Kinderbekkenfysiotherapie
Geriatrische Fysiotherapie
• Valpreventie
Sportfysiotherapie