Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen op het gebied van bewegingsvaardigheden.

Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

Om u een idee te geven op welke gebieden onze kinderfysiotherapeut uw kind zou kunnen helpen, volgen hier enkele voorbeelden. Wij benadrukken dat dit slechts een kleine greep is en dus zeker geen volledig overzicht.

  • Voorkeurshouding bij baby’s
  • Huilbaby’s
  • Motorische vertraging / achterstand
  • Kinderen met overgewicht
  • Kinderen die door stoornissen of motorische achterstand niet kunnen deelnemen aan reguliere sportactiviteiten
  • Schrijfproblemen
  • Bekkenbodemproblemen (kinderbekkenfysiotherapie)

Overige diensten binnen pijler Fysiotherapie

Fysiotherapie
• Fysiotherapie bij COPD
• Dry Needling
• Schroth therapie voor Scoliose
• Hand- en polstherapie
• Looptraining bij etalagebenen
• Ademhalingstherapie bij hyperventilatie
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
• Kinderbekkenfysiotherapie
Geriatrische Fysiotherapie
• Valpreventie
Sportfysiotherapie