Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) via CooL-traject bij van Lith healthness center

De huidige leefstijl van de deelnemer is uitgangspunt van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) en dus ook van het CooL-traject.

De regie ligt daarbij bij de deelnemer die zelf, met ondersteuning van de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen opstelt en daaraan bijbehorende acties m.b.t. gedragsverandering. Waarbij ongezonde gewoontes worden geïdentificeerd en vervangen door gezondere alternatieven.  Hierbij is er aandacht voor gezonde voeding, bewegen en factoren die een negatieve invloed hebben op een gezonde leefstijl, zoals stress en slaapgebrek. De interventie wordt sinds 2019 vergoed vanuit de basisverzekering. 

Wij volgen het zogenaamde CooL programma als basis voor jouw leefstijlinterventie-traject,  waarbij “CooL” staat voor “Coachen op Leefstijl”. Het traject heeft als doel een duurzame verandering in je leefstijl te realiseren. Wil je graag meer energie,  jezelf fitter voelen, afvallen, gezonder zijn of van je hoge bloeddruk of diabetes type 2 af?

Vind je het lastig om af te vallen en heb je het idee dat je de enige bent? Of heb je gewoon de motivatie en stok achter de deur nodig? Dan is CooL echt wat voor jou! Tijdens het CooL-programma ga JIJ zélf stap voor stap je leefstijl veranderen, waarbij wij je ondersteunen. Mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening kunnen veel baat hebben bij een gezondere leefstijl. CooL heeft bewezen duurzaam te helpen, het zorgt dus voor een blijvend resultaat, ook nog na 2 jaar. Bijkomend voordeel van het CooL traject is dat het wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Het valt dan ook buiten het eigen risico.

Naast de individuele bijeenkomsten bestaat CooL ook uit groepsbijeenkomsten, om te komen tot een gezondere leefstijl. Van groepsbijeenkomsten is bewezen dat die een belangrijke rol hebben in het CooL programma en er mede voor zorgen dat deelnemers het traject succesvol volbrengen. Samen met de leefstijlcoach wordt bekeken welke veranderingen in leefstijl effect hebben. Denk hierbij aan voeding, beweging, slaap en ontspanning, niet helemaal toevallig zijn dit ook de pijlers binnen Van Lith healthness center.

- Quote van de specialist -

Het is mijn passie om jou te helpen bij het voor eens en altijd realiseren van een gezondere leefstijl

Jasper de Vaan

Wat doet de leefstijlcoach?

Het programma wordt in basis begeleid door gediplomeerd leefstijlcoach Jasper de Vaan. Hij is aangesloten bij BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland) en is een ervaren coach die jou zowel 1-1 als in groepsverband zal coachen. Wanneer nodig wordt er beroep gedaan op de andere leden van ons leefstijl-team, bestaand uit gecertificeerde trainers, fysiotherapeuten, slaap- ademhalingscoach en voedingsdeskundigen

De leefstijlcoach ondersteunt jou als deelnemer om je gedrag te veranderen, waarbij hij altijd je huidige leefstijl als startpunt neemt. We werken vanuit positieve gezondheid, wat betekent dat gezondheid meer is dan alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken. We streven er samen met jou naar om jouw aandacht te verschuiven naar gezondheid in gedrag in plaats van ziekte en zorg. Hierbij is een blijvende (gedrags-)verandering realiseren op het gebied van voeding, beweging, slaap en ontspanning de grootste uitdaging, maar daarmee geeft dit ook de meeste voldoening .

De regie ligt daarbij in jouw handen. Je stelt zelf persoonlijke doelstellingen op en koppelt hieraan bijbehorende acties m.b.t. gedragsverandering. Ongezonde gewoontes worden hierbij vervangen door gezondere alternatieven. Gedurende het programma worden deze acties opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling is behaald worden nieuwe acties geformuleerd zodat je stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Ook is er aandacht voor terugval zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces. Je leert zodoende terugval te herkennen en hoe je dit kan ombuigen in uitvoeren van je nieuwe geleerde gewoontes. Het gaat dus om meer dan alleen een specifiek dieet of beweegprogramma. Het leefstijlprogramma is echt maatwerk. De huisarts, praktijkondersteuner en/of internist blijven ondersteunen op de achtergrond.

Waaruit bestaat het “CooL”traject?

Het traject bestaat uit 2 fasen:

  • een basisprogramma/behandelfase (8 maanden); en een
  • onderhoudsfase (16 maanden)

In totaal beslaat het traject dan twee jaar, dat lijkt heel lang maar onderzoek en praktijk leren dat het echt tijd kost om een gezondere levensstijl te creëren en te houden. Nieuwe leefstijlgedragingen worden pas gewoontes wanneer deze voor langere tijd vastgehouden worden.

Zowel het basis- als onderhoudsprogramma bestaat uit één intakegesprek, acht groepsbijeenkomsten, twee individuele gesprekken en één evaluatie. Voor de individuele gesprekken maakt de leefstijlcoach een afspraak op een geschikt moment voor jou. De groepsbijeenkomsten zullen tijdens de eerste acht maanden iedere maand op vaste dagen en tijdstippen zijn (dus vooraf bekend, zie bijlage voor de data).

Persoonlijke wensen?

Uit onderzoek is de huidige opzet van het “CooL” programma erg succesvol gebleken. Zowel de individuele sessies als ook de groepsessies zijn een belangrijk onderdeel van het traject. Ondanks deze wetenschap kan het zijn dat er redenen zijn dat je af wil wijken van het bestaande programma. Bijvoorbeeld als je meer individuele ondersteuning nodig heeft, je door ons begeleid wilt worden tijdens je fysieke trainingen of toch meer begeleiding nodig hebt om je voeding op orde te krijgen.

Bespreek de mogelijkheden met je leefstijlcoach.

Groepssessies:

Tijdens het basisprogramma vinden de groepssessies 1x per maand plaats. Tijdens de onderhoudsfase 1x per 2 maanden.

Iedere sessie is opgebouwd uit “bouwstenen”, waarbij de onderwerpen “voeding”, “gedragsverandering” en “beweging” iedere keer terugkomen. Daarnaast wordt tijdens iedere groepssessie een extra onderwerp belicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stress management, slaap, energiehuishouding en timemanagement.

Hopelijk heb we je hiermee voldoende geïnformeerd over het CooL traject. Voor vragen kunt je Jasper altijd bereiken op 06-53569636 of stuur je een mail naar jasper@vanlithhealthness.nl


Behandelingen binnen pijler Voeding