Valpreventie

Jaarlijks belanden er 90.000 50 plussers op de afdeling spoedeisende hulp als gevolg van een val in en om het huis. Bijna 70% van de zelfstandig wonende ouderen ondervindt lichamelijke gevolgen van een val, waarvan 6% ernstig letsel zoals een fractuur. Bijna een kwart (23.5%) maakt gebruik van de gezondheidszorg (huisarts, fysiotherapeut, opname in het ziekenhuis of verpleeghuis) en 17,2 % wordt medisch behandeld als gevolg van de val.
Als gevolg van een val kunnen ouderen beperkt zijn of blijven tijdens bepaalde behandeling. Ouderen gaan activiteiten vermijden, waardoor lichamelijke conditie achteruit gaat. Hierdoor kunnen ouderen in een sociaal isolement raken, doordat ze niet meer buiten komen of deelnemen aan activiteiten.

Oorzaken
Doordat ouderen trager bewegen, minder reactie vermogen hebben en minder snel risicovolle situaties herkennen maakt het dat ouderen een hoger valrisico hebben. Er zijn een aantal oorzaken te noemen voor het vallen die binnen het lichaam gelegen zijn zoals, duizeligheid, incontinentie, angst om te vallen, achteruitgang van zien en horen, medicatie, een te lage bloeddruk bij het opstaan of bukken en te weinig bewegen. Er zijn ook oorzaken buiten het lichaam gelegen, namelijk veiligheid in en om het huis (gladde vloeren, teveel meubels, kleedjes, en slechte verlichting), schoeisel en verkeerd gebruik van loophulpmiddelen.

Valpreventieprogramma
Komen bovenstaande factoren u bekend voor ? Dan kan het valpreventieprogramma voor u een goede uitkomst zijn. Het doel van het valpreventieprogramma is ervoor zorgen dat het aantal valincidenten wordt voorkomen en/of verminderen. Wat er tijdens het valpreventieprogramma naar voren komt is het volgende: inzicht krijgen in de oorzaken van vallen in het dagelijkse leven, gevaren binnen de thuissituatie opsporen, veilig leren vallen en verbeteren van het looppatroon, spierkracht, en/of evenwicht. Daarnaast worden er adviezen gegeven om aanpassingen te doen, waardoor het valrisico wordt verminderd. Van Lith Healthness biedt twee verschillende programma’s aan om vallen te voorkomen:
– Het “Otago-thuisoefenprogramma”
– Valpreventie Oefenprogramma Van Lith Healthness

Het “Otago-thuisoefenprogramma” is een individueel programma. Hierbij wordt een persoonlijk plan opgesteld waarbij de spierkracht, evenwicht en looppatroon worden geoefend. Ook wordt er een wandelschema opgesteld. Tussendoor heeft u telefonisch contact met de fysiotherapeut om vooruitgang waar te nemen en eventueel niveau aan te passen/verhogen. Zo blijft de motivatie aanwezig om zelfstandig te oefenen.
Het ‘Valpreventie Oefenprogramma Van Lith Healthness’ wordt in groepsverband gegeven, met mensen die ook bekend zijn met vallen of een risico hebben om te vallen. In de groep kunt u elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen.

Komt u in aanmerking voor één van beide programma’s of wilt u meer informatie, vraag dan binnen Van Lith Healthness naar informatie, of laat u bellen door Reinier Hoogwout. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met de praktijk op 073-6410009.


Één reactie op “Valpreventie

  1. de Valpreventie bij Reinier heeft me geweldig geholpen. Ik krijg er veel zelfvertrouwen van en het is gezellig en heel goed.

    Ik kom altijd op dinsdag om 10.00 uur wat een fijne tijd is.

Comments are closed.